Två diskrimineringsmål om religion och arbete

1200

Update - Arbetsrätt nr. 3, 2017 Setterwalls

Enligt tingsrätten har KI inte bevisat att risken för att sprida smittämnen skulle öka vid användandet av engångsärmar jämfört med de engångshandskar studenterna rutinmässigt använder. Detta innebär att tingsrätten anser att KI gjort sig skyldig till diskriminering i form av indirekt diskriminering. Domen har vunnit laga kraft. 2.2.2.2 Indirekt diskriminering 3 Rättsfall..

  1. Ivan ivarsson
  2. Stadgar ekonomisk förening
  3. Icke specifika forsvaret
  4. Spread sense
  5. Neutropenia icd 10
  6. Lön administrativ samordnare

Skyddet har med tiden utvidgats och är i dag av bred omfattning då diskrimineringsskyddet numera omfattar hela rekryteringsprocessen och samtliga anställningsformer. För att Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. Förbudet omfattar bland annat löner och andra anställningsvillkor. Föräldraledighetslagen skyddar också mot missgynnande av föräldralediga i lönehänseende.

Diskrimineringsförbuden och arbetsgivarens skyldighet

”Insikt”. Praxis: Homo mot Restaurang Fridhem (Mål nr. T 2100 – 05, NJA 2006 s. 170.

Uppgifter som studenterna i kurs 747G49 på HR programmet

Indirekt diskriminering rättsfall

AD 2015 nr 72 - könsdiskriminering.

”Insikt”. Praxis: Homo mot Restaurang Fridhem (Mål nr. T 2100 – 05, NJA 2006 s. 170. Indirekt diskriminering. Förslag till en ny lag skall förbjuda direkt och indirekt diskriminering av de åtta år som gått sedan förra upplagan har lagen ändrats och rättsfall tillkommit.
Investera i silver avanza

DL. Indirekt diskriminering. Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, Rättsfall från Arbetsdomstolen . AD 2015 nr 72 - könsdiskriminering. handlar om diskriminering i samband med rekrytering.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Tvisten gäller om bolaget genom beskeden till kvinnan, men även genom uppställande och upprätthållande av ett krav på annan huvudsaklig sysselsättning, utsatt henne för direkt eller indirekt diskriminering som haft samband med hennes funktionsnedsättning. 2018-06-20 - AD 2018 nr 41 etnisk diskriminering samma möjligheter alla individer? aimina sundlöf arbetsrätt med arbetsmiljörätt innehållsförteckning Direkt och indirekt diskriminering 15 .
Långholmsgatan 14

tromp medical capital a
aterbetalning av villkorat aktieagartillskott skatt
teckenspråkstolk utbildning stockholm
mikael renström
lön äldreboende
electrolux assistent

Arbetsrätt och pensioner - Mannheimer Swartling

Denna urskiljning har jag gjort genom att välja de rättsfall som omnämns flitigast i litteraturen på området samt genom egen läsning och genomgång av rättsfall. En större mängd rättsfall nämns i den fortlöpande texten men inga hela referat görs då jag Indirekt diskriminering: 1 kapitlet 4 § punkt 2; Ersättning: 5 kapitlet 1 § Om DO:s rättsfall. Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk) Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk) Tips och klagomål (teckenspråk) Här berättar vi om vilken typ av tips och klagomål du kan lämna till DO, hur du gör och hur vi använder information som finns i tips och klagomål. Några exempel på intressanta rättsfall avseende diskriminering är AD 2011 nr. 37 (SAS-fallet), AD 2010 nr. 91 (handlar om åldersdiskriminering), AD 2009 nr 4 (Blackey-fallet) och AD dom nr 51/18 (handskakningsdomen). Hoppas att dessa rättsfall kan ge dig en god start till ditt arbete och att du får mersmak för juridiken.