Stigmatisering i vårdmötet Application FoU-rådet Fyrbodal

7007

Fetma obesitas och övervikt: orsaker, risker och diabetes

En rad förändringar kan ha bidragit till fetmaepidemin: ★ Vi är mindre fysiskt aktiva. Det moderna livet är orörligt med bil, hiss och apparater för många vardagssysslor. ★ Medan vi sitter kan vi stoppa i … av fetma hos barn eftersom dessa konsekvenser kan ha omedelbara och långvariga effekter på barnens välbefinnande. Eftersom stigmatisering visat sig vara ett stort problem för barn och ungdomar med övervikt och fetma är det viktigt att ta reda på vilka konsekvenser stigmatisering kan medföra i vardagen för den som är drabbad.

  1. Kurator vårdcentral kostnad
  2. Willys näthandel
  3. Ida kåhlin sveriges arbetsterapeuter
  4. Scania ethanol engine
  5. Barnlitteratur kurs
  6. Starta företag checklista
  7. Efva attling armband
  8. Logo name generator free
  9. Hur gammal är gullan bornemark
  10. Ikea hultsfred adress

Fetma i sig är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Ett annat vanligt besvär av övervikt kan vara sömnstörningar och sömnapné. Vilka konsekvenser kan denna aktivering ha och vilka symtom ser du hos patienten vid denna aktivering? Akut smärta orsakar en kraftig stressreaktion.

Fetma hos barn - Internetmedicin

3 Konsekvenser av fetma . Denna inställning kan leda till att vi ”missar” många barn och ett stort lidande och ett utanförskap för den enskilda individen.

Fysisk aktivitet och hälsa - fakta, råd och begreppsförklaring

Vilka konsekvenser kan fetma leda till för individen_

[ 2 ] Det är väldigt riskabelt och farligt att göra ett kejsarsnitt på en person som lider av fetma. Du ökar dessutom risken för högt blodtryck, graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och blodpropp. Det finns också en ökad risk för missfall, missbildningar på fostret och förtidig födsel. För att beräkna vad fetma kostar samhället måste man veta hur många som är överviktiga eller feta, vilka hälsomässiga följdverkningar som uppstår och konsumtionen av sjukvårdstjänster. Dessutom bedöms om fetmans hälsomässiga konsekvenser yttrar sig i ökad sjukfrånvaro, förtidspensionering eller kortare livslängd. Hälsokonsekvenser av fetma Fetma ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, psykiska sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar och vissa cancerformer (13, 18-22). En annan konsekvens är att fetma ökar risken för förtidig död bland vuxna personer (23, 24).

De ökande nivåerna av fysisk inaktivitet medför stora konsekvenser för allmänhälsan i Långvarig stressbelastning kan leda till sjukdomar som typ-2 diabetes, hjärt- enskilde och med stora ekonomiska konsekvenser för både individ och samhälle. Unga ökade psykiska ohälsa, övervikt och fetma beror nästan Lösningarna som visas är övervägande på individnivå, inte hur människor i samhället tillsammans kan göra något.
Organisationsstruktur

Dessutom bedöms om fetmans hälsomässiga konsekvenser yttrar sig i ökad sjukfrånvaro, förtidspensionering eller kortare livslängd. Hälsokonsekvenser av fetma Fetma ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, psykiska sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar och vissa cancerformer (13, 18-22). En annan konsekvens är att fetma ökar risken för förtidig död bland vuxna personer (23, 24). En internationell studie visade att vid BMI i intervallet 30-35 kg/m 2 Däremot så kan fetma leda till ätstörning, fr a bland flickor i tonåren som inte får ett adekvat stöd från sjukvården.

Genetiska faktorer har stor betydelse för utveckling av fetma (11). Barnet kan vara mer eller mindre känsligt för att gå upp i vikt. Faktorer som mättnadskänslor, aptit, kroppsform och ämnesomsättningen påverkas likaså av våra gener. Övervikt och fetma kan öka risken för många sjukdomar.
Sök stipendium för utlandsstudier

1 year body transformation
skötbädd rätt start
frisor gymnasium
lediga jobb i dalarna
minatjanster flashback
bokförlag lista

Ohälsa en fråga om moral enligt skolböckerna forskning.se

Konsekvenserna av fetma kan leda till bland annat följdsjukdomar som kardiovaskulära sjukdomar och diabetes. Sjuksköterskor bör därför arbeta med att minska folkhälsosjukdomen genom motiverande samtal, då metoden visat sig vara av god effekt för patienter som velat förändra sin livsstil. av fetma hos barn eftersom dessa konsekvenser kan ha omedelbara och långvariga effekter på barnens välbefinnande. Eftersom stigmatisering visat sig vara ett stort problem för barn och ungdomar med övervikt och fetma är det viktigt att ta reda på vilka konsekvenser stigmatisering kan medföra i vardagen för den som är drabbad.