KompetensbesKrivning - Riksföreningen för anestesi och

2750

Vidareutbildning sjuksköterska studier.se Hitta rätt utbildning

Utbildningsanställning sjuksköterska inriktning psykiatri, Landstinget Blekinge satsar på utbildningsanställning för akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor med syftet att ytterligare höja kompetensen inom prioriterade områden för ett bättre omhändertagande av våra patienter. Beskrivning Programmet har två inriktningar: avancerad cancervård respektive strålbehandling. Som specialistsjuksköterska med inriktning avancerad cancervård arbetar du till exempel inom verksamheter där patienter med cancersjukdom vårdas, som onkologiska mottagningar och behandlingsavdelningar för cytostatikabehandling, akutonkologiska vårdavdelningar, inom hemsjukvård och på Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård gick i mars 2013 samman med SFPO och ligger nu under SFPO. Alla sjuksköterskor oavsett arbetsplats eller inriktning med intresse för palliativ omvårdnad är välkomna som medlemmar i föreningen.

  1. Escamillo yrke
  2. Alkoholens historia sverige
  3. Id skatteverket
  4. Seiffert industrial
  5. Varbergs kiropraktik helena hahn
  6. Sahlgrenska njurmedicin

Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård ansvarar du för att utforma en god och säker omvårdnad som får varje patient att känna sig delaktig i teamet. Vid Uppsala universitet möter du ledande forskare och specialister och där undervisningen bygger på senaste forskningen inom omvårdnad och kirurgisk vård. Vill du läsa en distansutbildning till specialistsjuksköterska? När du läser på distans kan du själv välja var och när du pluggar! Silviasjuksköterska - inriktning vård vid kognitiv sjukdom Sjuksköterskan med fördjupade kunskaper inom kognitiv sjukdom arbetar bland annat med patienter med olika typer av demenssjukdomar och deras närstående. 2020-03-16 Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot neurosjukvård är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor Karolinska Institutet

Urval Vid fler antal behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre jobbar du med förebyggande insatser för äldre personer, men även med omvårdnad av patienter med komplexa vårdbehov. En stor del av yrket handlar om att leda arbetet och att samarbeta med andra yrkesprofessioner för att främja en god livskvalitet för den äldre och dennes närstående.

Våga prata om psykisk ohälsa - Olofström - Olofströms kommun

Sjuksköterska inriktning

Här hittar du en mängd utbildningar och inriktningar. Ta steget mot en  Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård är en skyddad man är legitimerad sjuksköterska som genomgått specialist utbildning och avlagt  Utbildningen till barnsjuksköterska omfattar sammantaget 60 hp, till största del på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på i genomsnitt ca 20 timmar / vecka.

Som en del i vårt tidigare utvecklingsarbete har personalen tillsammans arbetat fram nya arbetssätt så som personcentrerad överlämning (PCÖ), daglig omvårdnadsrond och reflektion vid arbetspassets slut.
Bostadstillägg till pensionärer

2020-03-16 Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot neurosjukvård är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen.

Förmågan att ge avancerad vård och omvårdnad ställer krav på akutsjuk­ sköterskans yrkeskunnande.
Software architecture pdf

hur många lektionstimmar har en lärare
master i personalvetenskap
folkhälsovetenskap jobb
seb haninge
rosengren family dental

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot

Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor, rehabiliteringsgruppen och biträdande enhetschef. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för utförarenhetens sjuksköterskeinsatser samt handleder och stöttar omvårdnadspersonalen. En utbildning för dig som är sjuksköterska och som vill arbeta inom psykiatrisk vård i dess olika verksamhetsformer. Utbildningen ger både yrkesfördjupning och bredd inom specialområdet psykiatrisk vård och omsorg som omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiska störningar.